Ny klimatlag

Riksdagen fattade under 2017 beslut om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket baseras på överenskommelsen inom den parlamentariska Miljömålsberedningen och består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Syftet med ramverket är att skapa ordning och reda i klimatpolitiken och lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska bedrivas. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018.

Källa: regeringen.se och naturskyddsföreningen.se

KONTAKT