Intersolia i Almedalen 2017

Intersolia kommer att delta i Almedalen även i år, vi jobbar vidare i linje med vår mission Chemical Responsibility – att verka för ett ökat fokus på kemikaliehantering.

Årets seminarie har fokus på ifall vi kan lita på att myndigheterna skyddar oss mot skadliga kemiska ämnen eller ligger kompetensen hos medvetna företag idag?

”När REACH inte hänger med är det medvetna och kompetenta företag som kan lära politiker hur vi bäst tar oss an framtiden.”

Vi finns på Aktuell Hållbarhet Arena på Museet i Visby under veckan och seminariet hålls torsdag 6:e juli kl 13.00-13.45.

Välkommen!

Besök vårt seminarier 6:e juli:
När REACH inte hänger med är det medvetna och kompetenta företag som kan lära politiker hur vi bäst tar oss an framtiden.

Skadliga kemiska ämnen tillkommer dagligen i explosionsartad takt – men kan vi lita på att myndigheterna skyddar oss?

Dagligen tillkommer det 15 000 kemiska ämnen i världen, tusentals av dessa ämnen återfinns på de arbetsplatser vi arbetar på och i de varor vi konsumenter köper. Vem kontrollerar egentligen att det inte förekommer cancerogena eller hormonstörande ämnen i de kemiska produkter vi behöver för att producera varor såsom de leksaker vi köper till våra barn, eller i den elektronik som vi alla använder dagligen?

Reach fyller 10 år i år – men finns den skärpa som krävs eller har Reach blivit en pappersdrake utan udd? Är det företagen och inte politiken vi konsumenter ska förlita oss till?

Frågorna är många och komplexa men väldigt viktiga för den lilla människan. Om våra barn ska kunna växa upp i en giftfri miljö utan oro för exponering av tusentals skadliga ämnen krävs det krafttag från både myndigheter och företag.

Intersolia ger tillsammans med Chemsec en intressant inblick i var vi står vi idag och hur vi kommer vidare in i framtiden.

KONTAKT