Frukostseminarier

Att hantera Kemiska Risker på en arbetsplats kan vara både komplext och utmanande.

Hur tolkar man egentligen informationen i Säkerhetsdatabladen? Vad säger Lagstiftningen om detta och vad ska jag informera medarbetarna? Vi försöker räta ut era frågetecken och ge er verktyg för att komma vidare i processen.

Lagstiftning och myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av skadliga kemikalier. Dessutom ökar förväntningarna från kunder, medarbetare och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt och tar sitt ansvar för både hälsa och miljö. Har du nycklarna för ett lyckat och effektivt Kemikaliearbete?

Vi kommer bland annat att diskutera:

  • Lagstiftning
  • Tolkning av Säkerhetsdatablad
  • Riskbedömning
  • Skyddsblad – information till medarbetare
  • ”Ordning och reda” – innefattar t ex inköp av kemikalier och rutiner
  • Ansvar och roller
  • Exempel på systemstöd – iChemistry, stöttar i hela processen

Varmt välkomna till ett intressant frukostseminarie!

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på nybakad frukostfralla, juice, yoghurt och kaffe/te.

”Kemikaliehantering”

  • Fredagen den 27 april

kl 9:00-11:00 på Hotell Avalon i Göteborg.

För anmälan kontakta oss på info@intersolia.com eller 035-162000, alternativt via din kontaktperson på Intersolia.
Ange namn, företag och ev allergier.

Väl mött!

Intersolia förbehåller sig rätten att avboka utbildningen vid för få anmälningar.

KONTAKT