Huvudkontor
Intersolia Sweden AB
Gamletullsgatan 12
302 27 Halmstad

Styrelsens säte
Hallands län, Halmstad kommun
Organisationsnummer: 556701-8576

Intersolia Stockholm
Riddargatan 35
11457 Stockholm

Intersolia Umeå
Industrivägen 12
90130 Umeå

KONTAKT

Växel
Tel: +46 (0) 35 16 20 00
E-post: info@intersolia.com

Teknisk support
Tel: +46 (0)35 16 20 20
E-post: support@intersolia.com

SDB-avdelningen
Tel: 46 (0)35 16 20 11
E-post: sds.se@intersolia.com

KONTAKT