Huvudkontor
Intersolia Sweden AB
Gamletullsgatan 12
302 27 Halmstad

Styrelsens säte
Hallands län, Halmstads kommun
Organisationsnummer: 556701-8576

Intersolia Stockholm
Vasagatan 7A
111 20 Stockholm

Intersolia Umeå
Industrivägen 12
901 30 Umeå

KONTAKT

Växel
Tel: +46 (0) 35 16 20 00
E-post: info@intersolia.com

Kundtjänst System
Hit vänder ni er med frågor om våra system iChemistry, iPublisher och Manager.

Tel: +46 (0)35 16 20 20
E-post: support@intersolia.com
Kundportal webb: customer.intersolia.com

Chemical helpdesk
Här får ni hjälp av våra konsulter med frågor kring kemikalier, miljö och arbetsmiljö. Kontakta oss för prisuppgift.

E-post: consulting@intersolia.com

KONTAKT