Leverantör av konsulter och verksamhetsstöd i norra Europa

Vi har hjälpt företag och myndigheter med miljövänligare
och säkrare hantering av kemikalier sedan 1999. Idag är vi verksamma i Sverige, Tyskland, Norge, Danmark, England och Serbien och har drygt 80 medarbetare. Med våra konsulter, källsäkrad data och ett webbaserat verktyg i framkant hjälper vi verksamheter att säkerställa sin kemikalieadministration och uppfylla aktuell lagstiftning.

Vi vill skapa Chemical Responsibility

Vi vill förbättra verksamheters kemikaliearbete för de anställdas och miljöns skull. Våra kunder får ett ökat fokus i miljö- och säkerhetsfrågor samt en minskad administrationskostnad genom effektivare hantering och dokumentering.

KONTAKT