Ett samarbete med oss innebär alltid en första analys av ert nuläge efter vår modell. När vi definierat era behov startar en stödjande åtgärdsprocess där vi erbjuder fyra produkter som gör din kemikaliehantering effektivare, säkrare och mer miljövänlig.

iChemistry, ett system i framkant

Det webbaserade systemet iChemistry används i alla delar av vårt paket. Här får du full kontroll över de kemikalier som används i verksamheten och når enkelt ut med aktuell information i hela organisationen. Systemet kan även användas för att hitta produkter som är bättre ur ett hälso- och miljöperspektiv.

Läs mer

300 000 färdiga säkerhetsdatablad

Din verksamhet måste ha ett uppdaterat säkerhetsdatablad för varje kemisk produkt som hanteras. Informationen utgör grunden för en mängd beslut som påverkar både anställda och miljö. Genom Intersolia får du tillgång till över 300 000 färdiga, uppdaterade och översatta säkerhetsdatablad.

Läs mer

Hjälp av erfarna konsulter inom hela kemikalieområdet

Vi erbjuder en bred expertis och praktisk hjälp i alla led av kemikaliearbetet. Från enklare behovsanalyser och handlingsplaner till en komplett genomgång av verksamheten, fysisk inventering av produkterna och bedömning av riskerna med kemikalierna ute i verksamheten. Vi kan stötta hela vägen från strategisk nivå ända ut i organisationen.

Läs mer

Utbildningar för säker personal

Vi erbjuder utbildningar för säker kemi inom två områden, generella utbildningar för upp till tio personer samt systemutbildningar. Utöver dessa kan vi komma ut till er och hålla föredrag där vi anpassar upplägget efter era behov och önskemål.

Läs mer

KONTAKT