Unik uppdateringstjänst som tar in den senaste versionen från alla leverantörer så att ni alltid kan agera på korrekta uppgifter.

Uppdaterade säkerhetsdatablad

Vår uppdateringstjänst för säkerhetsdatablad är unik.
Idag har vi över 300 000 färdiga, översatta och uppdaterade säkerhetsdatablad, något vi är ensamma om på marknaden.

Vi sköter hela processen, från att mata in uppgifter om alla produkter till kontakten med leverantörerna. Vi ser till att all information är uppdaterad och att den presenteras online i iChemistry. Ni har därmed alltid tillgång till korrekt

och aktuell information om de kemikalier ni hanterar i er verksamhet och slipper ett mycket tidskrävande uppdateringsarbete. Det går dessutom enkelt och snabbt att komma igång med tjänsten och kräver ingen insats för dig som kund. Tjänsten kan även utökas och anpassas efter önskemål, exempelvis med tätare uppdateringsintervall eller sannolikhetsbedömningar.

Säkerhetsdatablad

Vare sig du är en användare, tillverkare eller distributör så kan vi assistera med allt från att skapa ett helt nytt säkerhetsblad, utifrån ett befintligt recept, till revidering eller översättning. Vi gör även lokala anpassningar av korrekta värden m.m. beroende på vilken marknad det ska användas på.

Anpassning
Anpassning av säkerhetsdatablad enligt REACH Bilaga II om hur detta ska vara uppbyggt. Ett säkerhetsdatablad ska alltid innehålla 16 avsnitt med specificerad information. Inhämtande av eventuella toxvärden och hygieniska gränsvärden görs. (Svenska)

Översättning + Anpassning
Översättning till angivet språk plus anpassning enligt REACH Bilaga II samt inhämtande av toxvärden och hygieniska gränsvärden för respektive land. (Svenska, engelska, norska, danska, tyska)

Översättning + Anpassning 
Översättning till angivet språk plus anpassning enligt REACH Bilaga II samt inhämtande av toxvärden och hygieniska gränsvärden för respektive land. (Övriga språk)

Utifrån recept
Skapande av säkerhetsdatablad från grunden utifrån kundens recept. Beräkning av klassificering och inhämtande av relevant data görs. Av kunden krävs recept samt ingående komponenters säkerhetsdatablad.

KONTAKT