iChemistry, ett verksamhetsstöd som ligger i täten och ger full kontroll över kemikalierna och gör det enkelt att hitta produkter som är bättre ur ett hälso- och miljöperspektiv.

iChemistry

Tack vare kombinationen av iChemistry och vår uppdateringstjänst av säkerhetsdatablad är verktyget det bästa och mest omfattande som finns på marknaden.

Man kan säga att 1+1=3, med minimal insats får ni ut oerhört mycket som ger er säker kemi. Vi matar in all önskad data och du har alltid tillgång till aktuell, kvalitetssäkrad information. Verktyget stödjer alla steg i vår modell för säker kemi och kan användas i hela er kemikaliehantering. Allt från att ansöka om att ta in en ny produkt, till att skapa etiketter för ommärkning, göra en riskbedömning för gällande lagstiftning m.m.

Med verktyget blir det även enklare att bland annat undvika kemikalierelaterade olyckor, följa miljölagstiftningen och minska antalet hälsoskadliga eller miljöfarliga produkter.

Du får en överlägsen överblick över ditt kemikaliesäkerhetsarbete samtidigt som den mesta av den tidskrävande administrationen minimeras. iChemistry finns tillgängligt både på webben och via app för att öka tillgängligheten och spridningen av information. Grundpaketet kan anpassas ytterligare beroende på era behov och önskemål.

KONTAKT