Vi erbjuder utbildningar på plats hos er eller via webben inom bland annat miljö- och arbetsmiljölagstiftning, REACH, kemikaliehantering, riskhantering och praktiskt användning av vårt system iChemistry. Utbildningarna är halv- eller heldagar, personliga eller för hela företaget.

Generella utbildningar

Kemikaliekörkort
Allmän kemikalieutbildning för användare av kemiska produkter i verksamheten. Utbildningen innefattar bl.a, vad gör en kemikalie farlig, hur ska man hantera kemiska produkter, hur ska man skydda sig, hur läser man ett säkerhetsdatablad och var hittar man informationen i iChemistry (halvdag).

REACH
En övergripande kurs i REACH-lagstiftningen. Vi går bl.a. igenom vad den innebär för marknadens olika parter – användare, tillverkare och importörer. REACH innefattar inte bara kemiska produkter utan även varor vilket också tas upp i utbildningen. Kemikalielagstiftning (halvdag) Kursen ger kunskap om dagens kemikalielagstiftning och vad den innebär för dig som kemikalieanvändare, importör eller tillverkare. Vi går bl.a. igenom REACH, Miljöbalken, Arbetsmiljölagen samt relevanta föreskrifter (halvdag).

Substitution
En övergripande kurs i hur man kan arbeta med att byta ut farliga kemikalier. Vi går exempelvis igenom lagstiftningen, prioriteringar och vad man praktiskt bör tänka på när man arbetar med substitution. För er som har iChemistry visas även dokumentationsverktyget för substitution i systemet (halvdag).

Riskbedömningsdag
Vi går igenom gällande lagstiftning (bl.a. Miljöbalken, AFS 2011:19 och AFS 2015:7) som berör riskbedömningar och visar hur man praktiskt genomför en riskbedömning i iChemistry. Resterande tid arbetar vi praktiskt med riskbedömningar i er verksamhet (heldag).

Härdplast
För att hantera härdplaster och allergiframkallande kemikalier måste man idag ha ett giltigt utbildningsintyg (AFS 2014:43) och detta måste förnyas vart femte år. Vår utbildning ger er rätt att arbeta och leda arbete som innefattar exponering för härd- plaster och allergiframkallande kemikalier. Under dagen går vi bl.a. igenom gällande lagstiftning, olika typer av härdplaster, riskerna med dessa och hur man begränsar exponeringen. Efter genomförd utbildning får ni ett giltigt utbildningsintyg (halvdag).

Systemutbildningar

iChemisty Register
En systemutbildning för kemikalieanvändare där ni får grundläggande kunskap om systemet och hur ni på bästa möjliga sätt kan tillgodogöra er detta. Kursen hålls hos er eller på distans i ert eget system och ger bästa möjliga förutsättningar för en snabb, enkel och framgångsrik implementation. (halvdag)

iChemistry Essential
En systemutbildning för kemikalieanvändare där ni får grundläggande kunskap om systemet och hur ni på bästa möjliga sätt kan tillgodogöra er detta. Kursen hålls hos er eller på distans i ert eget system och ger bästa möjliga förutsättningar för en snabb, enkel och framgångsrik implementation. (halvdag)

iChemistry Control
En systemutbildning för kemikalieanvändare där ni får grundläggande kunskap om systemet och hur ni på bästa möjliga sätt kan tillgodogöra er detta.

Kursen hålls normalt hos er i ert eget system och ger bästa möjliga förutsättningar för en snabb, enkel och framgångsrik implementation. (heldag)

Systemutbildning (halvdag) + Riskbedömningsdag (heldag)
En utbildning som kombinerar både iChemistry och riskbedömningar. Här får ni grundläggande kunskap i systemet för att på bästa sätt tillgodogöra er verktyget, om lagstiftning kring riskbedömningar samt genomförande av riskbedömningar i er verksamhet.

Specialanpassad utbildning
Vi skräddarsyr utbildningen efter era önskemål och behov kring kemikaliehantering.

KONTAKT