Öppna utbildningar

För att möta efterfrågan på utbildningar i Riskbedömning, Härdplaster och iChemistry samt Ledningens ansvar och Skapa Säkerhetsdatablad, så avsätter vi under året flera tillfällen runt om i hela landet.


Riskbedömning

Utbildningen är öppen för alla och ger grundläggande kunskaper för att genomföra riskbedömningar där kemiska produkter är involverade.
Under utbildningen går vi bland annat igenom:

  • Gällande lagstiftning (bl.a. Miljöbalken, AFS 2011:19 och AFS 2015:7) som berör riskbedömningar.
  • Arbetssätt och metoder för att utföra riskbedömningar.
  • Workshop med praktiska exempel.
  • Information för arbetsplatsen.

Utbildningen är en dag kl 9:00-16:00. Mer information kommer med bekräftelse på bokning.

Stockholm
23 maj

Umeå
30 maj

Kostnad:
Ordinarie
                        2 995 kr/person
2 eller fler anmälda         2 495 kr/person
Företag som blir systemkund får tillbaka kostnaden för den öppna utbildningen.

 

Ledningens ansvar

Hantering av kemikalier och dess risker är komplex och utmanande. Vad åligger mig som ansvarig och vilket ansvar har verksamheten?

Arbetet med kemikalier berörs av ett flertal lagar från olika myndigheter. Vi benar ut vad som gäller och vad man som ansvarig bör känna till och ta höjd för.

 

Kostnad: 2 495kr per person

Om även ansvarig chef deltar kostar den tillkommande platsen endast 1 250kr.

iChemistry

En systemutbildning för kemikalieanvändare där ni får grundläggande kunskap om systemet och hur ni på bästa möjliga sätt kan tillgodogöra er detta.

Endagsutbildningarna hålls på nedan datum och orter. Lunch och fika ingår. Mer information kommer med bekräftelse på bokning.

Stockholm
22 maj kl 9:00-16:00

Halmstad
8 mars kl 9:00-16:00

Kostnad: 3 995kr/per person

 

Härdplast

För att hantera härdplaster och allergiframkallande kemikalier måste man idag ha ett giltigt utbildningsintyg (AFS 2014:43) och detta måste förnyas vart femte år.

Vår utbildning ger er rätt att arbeta och leda arbete som innefattar exponering för härd- plaster och allergiframkallande kemikalier. Under dagen går vi bl.a. igenom gällande lagstiftning, olika typer av härdplaster, riskerna med dessa och hur man begränsar exponeringen. Efter genomförd utbildning får ni ett giltigt utbildningsintyg (halvdag).

Datum och orter för kommande utbildningar kommer inom kort.

Härdplastutbildningen är öppen för alla och ger utbildningsintyg.

Kostnad: 1 495kr/per person

 

Skapa Säkerhetsdatablad

Alla som tillverkar, distribuerar eller säljer ett kemiskt ämne eller blandning är skyldiga att ta fram ett säkerhetsdatablad.

Heldagsutbildning om hur man skapar ett säkerhetsdatablad utifrån REACH och CLP. Vi går bl.a. igenom REACH Bilaga II, CLP-förordningen samt gör räkneövningar på klassificeringar.
Utbildningen äger rum mellan 09:00 och 16:00. Frukost, lunch och fika ingår.

Datum och orter för kommande utbildningar kommer inom kort.

Kostnad: 3 995kr/per person


För anmälan
 kontakta oss på info@intersolia.com eller 035-162000. Alternativt via din kontaktperson på Intersolia.
Väl mött!

Avbokningsregler
Vid återbud senare än 10 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud 5 dagar före kursstart debiteras hela av avgiften.
Om ni skulle få förhinder får ni gärna överlåta platsen till någon annan på ert företag.

Intersolia förbehåller sig rätten att avboka utbildningen vid för få anmälningar.

KONTAKT